Třídiče B12

Výhody třídiče:

  • Velmi robustní konstrukce a jednoduchá obsluha.
  • 1, 2 nebo 3 frakce + oddělené nadsítné!
  • Max. výkon 25 t/hod bez nutnosti plnícího dopravníku a externí násypky.
  • Vhodné pro jednoduše tříditelný materiál (oblázky, kamenivo…) a pro zrnitosti do 30mm.
  • Velmi jednoduchou přepravu a obsluhu zvládne jen malý nakladač.
  • Tok materiálu lze měnit náběžnými lištami podle potřeb zákazníka. Pro vyšší výkony je vhodné frakce oddělit dělící lomenou stěnou a mezifrakci vyvést malým dopravníkem.
  • Vhodný pro trvalý provoz s dopravníky i pro občasný s odebíráním nakladačem.
  • Lze doobjednat dopravníky i další speciální příslušenství. Nekupujte násypku, podavač, dopravníky, třídič nebo třídiče, rám… Když potřebujete jen třídit!
  • Veškeré typové zařízení lze upravit dle požadavků zákazníka podle dopravníků, nakladačů ,sít …

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

Social