Třídiče P12

Výhody třídiče:

  • Pro nelepivé materiály
  • Třídí na 3 frakce a výkon až 30 t/hod
  • Třídiče jsou velmi vhodnou variantou pro jednoduché přetřídění nadsítného v materiálu.
  • Nejčastěji používán s dopravníkem(y), plnící násypkou nebo je řazen za drtičem.
  • Nastavitelný úhel mříže (síta) a velikost kmitu dle tříděného materiálu.
  • Jednoduchá obsluha a doprava.
  • Universální použiti pro dopravníky šířek do 650 mm, tam kde je zrovna potřeba.
  • Možnost polohovaní a tím i úpravy na konkrétní dopravník a materiál.
  • Možné úpravy dle požadavků zákazníka a jeho plnícího a vynášecího dopravníku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

Social